Zorgprogramma Fractuurpreventie

Per januari 2018 zijn we gestart met de implementatie van het zorgprogramma Fractuurpreventie. Dit initiatief richt zich op secundaire preventie van fracturen.

Aanleiding
Het aantal herfracturen zal onder andere door vergrijzing de komende jaren aanzienlijk gaan toenemen. Er wordt zelfs gesproken over een verdubbeling van het aantal fracturen tussen 2015 en 2025. Het hoogste risico op een tweede fractuur is binnen 2 jaar na een eerste fractuur. Momenteel bereikt het ziekenhuis met de fractuur- en osteoporosepolikliniek bij locaties Elisabeth en Twee Steden respectievelijk 50% en 36% van de doelgroep. Een groot deel van de patiënten geeft geen gehoor aan de oproep voor secundaire preventie en loopt meer risico op een tweede fractuur.

Ons doel
Met dit initiatief zetten we in op een toename van het aantal patiënten dat gescreend wordt en opvolging krijgt, door deze zorg – in aanvulling op de bestaande poli’s tweede lijn – in de eerste lijn te organiseren. Ook de regionale apothekers participeren in dit initiatief. Zo streven wij naar een daling van het aantal herfracturen

Onze aanpak
Om in Midden-Brabant tot een gedegen fractuurpreventie te komen is een intensievere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn noodzakelijk. Binnen Samendraads richten we ons op het organiseren van een fractuurpreventieprogramma in de eerste lijn, in aanvulling op de bestaande osteoporoseklinieken.

De doelgroep omvat patiënten ouder dan 50 jaar met een wervelfractuur of een recente niet-wervelfractuur in de voorgeschiedenis. De huisarts gaat na of het individuele risico op een volgende fractuur is bepaald in de tweede lijn (bij de desbetreffende osteoporosekliniek). Indien dit niet het geval is, bepaalt de huisarts het risico op een nieuwe fractuur op basis van beeldvormende diagnostiek (botdichtheidsmeting) en een valrisico inventarisatie.
Door toename van de expertise van huisartsen kunnen daarnaast ook primaire fracturen bij bekende osteoporose voorkomen worden door primaire preventie te organiseren in de eerstelijnszorg.

Patiënten met een indicatie krijgen medicatie voorgeschreven. Landelijke cijfers laten zien dat het percentage van de patiënten waarbij orale bisfosfonaten wordt opgestart in 50% van de gevallen is gestopt na 1 jaar en in 78% na 18 maanden. Opvolging van de patiënten die medicatie gebruiken is niet alleen van belang om de therapietrouw te verbeteren en om mensen te blijven motiveren om de niet-medicamenteuze adviezen op te volgen, maar ook om de medicatie op het juiste moment weer te kunnen stoppen. Dit is van belang om zeldzame, ernstige, complicaties te voorkomen, die kunnen ontstaan bij langdurig gebruik. De belangrijkste uitkomsten van het project betreffen afname van (her)fracturen, gerelateerd zorggebruik, morbiditeit en mortaliteit.

Deskundigheidsbevordering
Een van de onderdelen is deskundigheidsbevordering. Tijdens een 2 uur durende geaccrediteerde scholing komen  alle details over fractuurpreventie aan bod en op welke wijze fractuurpreventie door de huisarts, samen met praktijkondersteuner/-verpleegkundige, in de huisartsenpraktijk is vorm te geven.
Voor meer informatie over de scholing en aanmelden verwijzen wij naar de website SHK, de organisatie die in opdracht van Samendraads deze scholing verzorgt.

Deelnemen aan dit zorgprogramma
Deelname aan dit zorgprogramma is niet gekoppeld aan een contract. Na het volgen van de scholing kunt u direct aan de slag met de uitvoering van het zorgprogramma fractuurpreventie. U kunt uw consulten declareren bij de zorgverzekeraar. Daarnaast ontvangt u van Zorggroep RCH voor de uitvoering van het project een jaarlijkse vergoeding van 6 uur per normpraktijk-tarief POH.

Wij vragen:

  • Bereidheid om gemiddeld 4 uur te investeren in de voorbereiding (registratie), waarbij er eventueel begeleiding wordt geboden door een consulent van Zorggroep RCH.
  • Deelname aan scholing fractuurpreventie door huisarts én praktijkondersteuner

Duur van zorgprogramma
Dit initiatief kent een doorlooptijd van vijf jaar en is in eerste instantie opgezet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.  Gedurende de eerste twee jaar richten we ons op het organiseren van:

  • Screening
  • Opvolgbeleid
  • Consultatierol tweede lijn
  • Deskundigheidsbevordering eerste lijn.

Projectgroep

  • Inge van den Borne, projectleider
  • Jernt Korst, kaderarts bewegingsapparaat
  • Esther Donga, internist-endocrinoloog
  • Math Wijnands, reumatoloog
Documenten
In de media