Zorgprogramma Hartfalen

De impact van hartfalen op de patiënt, de mantelzorgers en het zorgstelsel is groot. Per 1 april 2018 is Samendraads gestart met het zorgprogramma Hartfalen. Zorgaanbieders in de regio Midden-Brabant werken meer samenwerken om patiënten met stabiel hartfalen beter te helpen. Om dit te realiseren hebben huisartsen en cardiologen transmurale afspraken gemaakt. 

Op dit moment is de cardioloog meestal verantwoordelijk voor de zorg voor patiënten met stabiel hartfalen. Door samenwerking met de huisarts krijgen mensen met stabiel hartfalen zorg dichtbij.  Naast deskundigheidsbevordering heeft de huisarts bijvoorbeeld via e-consult de mogelijkheid om bij twijfel snel advies te vragen aan de cardioloog.
De huisarts kan beter inspelen op specifieke behoeften en klachten waardoor de patiënt begeleiding op maat krijgt. Hierdoor kan sneller worden ingegrepen bij verslechtering en kunnen opnames in het ziekenhuis worden voorkomen.

Doelstellingen

  • Een gedegen zorgbeleid voor patiënten met stabiel hartfalen die al in de eerste lijn behandeld worden.
  • Een verplaatsing van patiënten met stabiel hartfalen van de tweede naar de eerste lijn.

Hoe? Door een krachtigere samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn en scholing van de eerste lijn.

Deskundigheidsbevordering
De scholing ‘Hartfalen in Midden-Brabant’ is onderdeel van dit nieuwe zorgprogramma. Het betreft een geaccrediteerde scholing waaraan tenminste één huisarts en één praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige per praktijk tegelijk kunnen meedoen. Tijdens deze 2 uur durende scholing leren zij alle details over hartfalen en op welke wijze de zorg voor deze patiënten in de eerste lijn vormgegeven kan worden.
Voor meer informatie over de scholing en aanmelden verwijzen wij naar de website van SHK, de organisatie die in opdracht van Samendraads deze scholing verzorgt.

Deelnemen aan dit zorgprogramma
Zorggroep RCH implementeert voor Samendraads dit initiatief. Voorwaarden voor deelname zijn:

  • Huisarts en praktijkondersteuner/-verpleegkundige hebben scholing hartfalen gevolgd.
  • Bereidheid om gemiddeld 4 uur te investeren in de voorbereiding (registratie), waarbij er begeleiding wordt geboden door een consulent van Zorggroep RCH.
  • Praktijk werkt met het KIS-systeem Care2U.

Na het volgen van deze scholing ontvangen deelnemers een contract van Zorggroep RCH voor deelname aan het zorgprogramma hartfalen. Nadat zowel de huisarts als praktijkondersteuner/-verpleegkundige deze scholing gevolgd hebben, zijn er verschillende instroommomenten.

Documenten en links