Laatste nieuws

18-07-2018

Andere koers nodig voor juiste zorg op juiste plek

De Nederlandse zorg moet een andere koers varen om de zorg en de locatie waar deze wordt verleend beter af te stemmen op de patiënt. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Juiste zorg op de juiste plek’ van KPMG Health. 

09-07-2018

Hoe is nu de samenwerking?

Binnen Samendraads vroegen we 372 medisch specialisten van het ETZ en 225 huisartsen van Zorggroep RCH via een digitale vragenlijst naar hun mening over de onderlinge samenwerking en communicatie.

16-04-2018

Scholing Fractuurpreventie geeft verrassend vervolg

De eerste scholing van het project Fractuurpreventie is een feit. Zo’n dertien huisartsen en POH’ers deden samen de aftrap op 22 februari. Tijdens de training verbeteren zij hun eigen kennis over de mogelijkheden van fractuurpreventie en osteoporose behandeling.

18-03-2018

Heb je ideeën? pak dan samen met ons de draad op!

Wij zijn geïnteresseerd in jouw ideeën!  Goede ideeën werken we graag samen met je uit.  Zodat we samen bouwen aan een gezonde samenleving in Midden-Brabant.

20-02-2018

Vragenlijst over onderlinge samenwerking

In de laatste weken van februari ontvangen de medisch specialisten en huisartsen digitaal een vragenlijst over de onderlinge samenwerking. Met de antwoorden krijgen we (meer) inzicht welke verbeteringen gewenst zijn.

19-02-2018

Nieuw zorgverlenersportaal komt eraan

Huisartsen krijgen voor hun patiënten de mogelijkheid om op een beveiligde manier mee te kijken in het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).

05-02-2018

Data en Monitoring… Sturen op toegevoegde waarde

In de zorg wordt ontzettend veel data vergaard en bewaard. Met die data wordt nog betrekkelijk weinig gedaan. Zorgprofessionals hebben wel al een beeld bij welke uitkomsten na een zorgtraject belangrijk zijn. Door effectief gebruik van data kunnen we de uitkomsten van zorg verbeteren.

12-01-2018

Deelnemers gezocht voor project fractuurpreventie

In Midden-Brabant zijn we, na diabetes, hart- en vaatziekten, COPD/astma en ouderenzorg, een nieuw project gestart: Fractuurpreventie. Met dit project willen we het aantal herfracturen in Midden-Brabant verminderen.

18-12-2017

‘Het is goed zo’ – De kracht van praten en luisteren

“Mijn patiënten gaan kopje onder in het meer dat preventie heet.” Ik neem deel aan de workshop ‘Krantenkoppen’ tijdens een heimiddag van Samendraads. Huub Maas, klinisch geriater in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is aan het woord. We zijn verrast door zijn uitspraak en vragen hem naar een voorbeeld.

13-11-2017

Ontzorgen van professionals door inzicht

René van Riel, informatiemanager bij RCH Midden-Brabant, neemt deel aan de net opgerichte Datawerkgroep van Samendraads. Een nieuwe werkgroep waarin alle partijen van Samendraads zijn vertegenwoordigd.

26-06-2017

€ 75 miljoen beschikbaar voor substitutieafspraken

Voor substitutie die bestaat uit het verplaatsen van zorg van het ziekenhuis naar de eerste lijn, zijn nieuwe afspraken gemaakt om de beweging te simuleren. Tot aan 2017 werden budgettaire kaders achteraf aangepast voor substitutie. Om een impuls te geven aan substitutie is nu afgesproken vooraf budgettaire ruimte te maken.

26-06-2017

Medisch specialisten en huisartsen kiezen voor intensievere samenwerking

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Zorggroep RCH Midden-Brabant, Zorgbelang en zorgverzekeraars CZ en VGZ werken nauw samen binnen het nieuwe gezondheidsprogramma Samendraads.