- 16 april 2018 -

Eerste scholing Fractuurpreventie geeft verrassend vervolg

De eerste scholing van het project Fractuurpreventie is een feit. Zo’n dertien huisartsen en POH’ers deden samen de aftrap op 22 februari. Tijdens de training verbeteren zij hun eigen kennis over de mogelijkheden van fractuurpreventie en osteoporose behandeling. De scholing vormt de basis tot het verbeteren van de samenwerking tussen de huisartsen, reumatologen/internisten, osteoporose-/reumaverpleegkundigen en POH’ers.

De scholing is onderdeel van het zorgprogramma Fractuurpreventie, een van de initiatieven van Samendraads. De samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen staat in dit zorgprogramma centraal om zo het aantal herfracturen in de regio te verminderen. Projectleider Inge van den Borne geeft een inkijkje in Fractuurpreventie.

Cijfers geven noodzaak aan
Inge: “Tijdens de scholing geven we de deelnemers inzicht in de stand van zaken rondom fractuurpreventie aan de hand van data. Die cijfers tonen gericht de urgentie aan om dit thema als eerste lijn samen met de medisch specialisten op te pakken. Uit literatuur en eerder opgedane ervaringen blijkt eveneens dat terugdringen mogelijk is door een hoger percentage van de patiënten te screenen na een eerste fractuur, door het verhogen van de therapietrouw en door het organiseren van valpreventie.
Verwondering over en bewustwording van de urgentie bij de deelnemers gaven extra dynamiek aan deze eerste twee uur durende geaccrediteerde scholing.”

Samenwerken ontstaat spontaan
De scholing bestaat uit drie delen. Na het eerste plenaire gedeelte gaan huisartsen en POH’ers uiteen om vanuit de eigen discipline het thema te bespreken. “Die gerichte kennisdeling gaf een verrassende wending. Een aantal POH’ers gaf spontaan aan om een dagje mee te willen lopen met verpleegkundigen op de osteoporosepoli in het ETZ,” verduidelijkt Inge. “Om zo de praktijk van dichtbij mee te maken vanuit een andere discipline. Dat is natuurlijk mogelijk als je met een kleine groep start. De scholing sluiten we af met wederom een plenair deel.”

Fractuurpreventie in de praktijk
Na deze scholing starten de deelnemende praktijken met het oproepen van de eigen patiënten die geen gehoor hebben gegeven aan de screeningsoproep vanuit het ETZ. Deze patiënten worden tijdens een consult bij de huisarts gescreend op osteoporose. Bij een verhoogd risico op een herfractuur, wordt er, met een belangrijke rol voor de POH, opvolgbeleid georganiseerd in de eigen huisartsenpraktijk. Hierbij ligt de focus op verbetering van therapietrouw en valpreventie.

De juiste zorg op de juiste plek
“In februari startte de eerste scholing van de acht die we in 2018 hebben gepland met 13 deelnemers. Voor de tweede hebben we zelfs 32 inschrijvingen,” gaat Inge enthousiast verder. “Ook voor de andere data krijgen we volop aanmeldingen binnen. We streven naar minimaal 20 en maximaal 35 deelnemers.” Onderdeel van het zorgprogramma is ook de mogelijkheid voor POH en huisarts tot e-consultatie met de osteoporoseverpleegkundige en de reumatoloog/internist. Ook dit bevordert kennis over fractuurpreventie en osteoporose in de eerste lijn en het uitgangspunt: ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Voor dit zorgprogramma is geen DBC-tarief afgesproken met de zorgverzekeraars. Via innovatiegeld (S3) ontvangen de deelnemende praktijken een vergoeding voor hun bijdrage. Daarnaast kunnen de consulten gewoon gedeclareerd worden.
“Tijdens dit traject is goede registratie door de huisarts/POH in het HIS erg belangrijk. Op basis van deze data kunnen we de vorderingen in relatie tot de doelstellingen van het zorgprogramma monitoren.

Medio 2019 staat de eerste tussenevaluatie met de zorgverzekeraars op de agenda. Bij een positieve uitkomst gaan we zeker nog drie jaar verder. Onze ambitie? Dat alle huisartsen en medisch specialisten in Midden-Brabant zijn aangehaakt en dat het aantal herfracturen echt daalt door onze aanpak.”

Interesse en aanmelden voor scholing

Betrokkenen
Internist – endocrinoloog Esther Donga, Reumatoloog Math Wijnands, kaderhuisarts Bewegingsapparaat Jernt Korst, Osteoporose verpleegkundige Belinda Wardenaar en Osteoporose en reuma verpleegkundige Annemie de Vroe, dragen samen zorg voor de inhoud en de uitvoering van de scholing. Inge van den Borne is projectleider van het zorgprogramma Fractuurpreventie.