In korte tijd zijn veel huisartsen

en medisch specialisten aangesloten,

dat maakt een soepele en veilige

communicatie mogelijk

Digitaal Advies Consult (DAC)

Samendraads, samenwerking tussen ETZ en PrimaCura, is het project Digitaal Advies Consult gestart in het kader van Juiste Zorg Op de Juiste Plek. De huisarts krijgt de mogelijkheid om de specialist een advies te vragen via ZorgDomein, waardoor een groep patiënten in de eerstelijn blijft in plaats van een doorverwijzing naar het ziekenhuis. De druk op de poli’s wordt hiermee verminderd, de patiënt kan in de eerstelijn blijven en de huisarts bouwt zijn kennis uit.

Doelstelling

Het in de eerstelijn behouden van 7.500 patiënten per jaar.

Hoe? Door het uitvoeren van 16.500 DAC’s (digitale advies consulten) tussen medisch specialisten en huisartsen.

Om dit te realiseren is een en ander in werking gezet :

  • Opstellen contracten en spelregels
  • Aanvraag-, order- en rapportageproces: beschreven en ingericht (ZorgDomein koppeling en Epic)
  • Facturatieproces: beschreven en ingericht (Epic, VIP)
  • Geaccordeerde test voor processen
  • Communicatie
  • Meetproces: meetplan KPI’s, beschreven, ingericht en getest
image

Status

Alle specialismen van het ETZ bieden aan de huisartsen van Primacura het digitaal adviesconsult aan. Alle huisartsen hebben deze route inmiddels gevonden. Begin maart 2021 kwam de 1000ste aanvraag binnen. De meeste vragen worden gesteld aan de dermatologen, cardiologen, internisten en MDL-artsen. Drie maanden na de start heeft een evaluatie plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden binnenkort gecommuniceerd.

Lees het interview met huisarts Roland Rasenberg.

+ + +

Werkgroep DAC
Karen Verspaandonk (projectleider)
Leonie Tromp ( huisarts)
Laurey van Pelt (ICT architect ETZ)
Remco Luijten (reumatoloog ETZ)