In korte tijd zijn veel huisartsen

en medisch specialisten aangesloten,

dat maakt een soepele en veilige

communicatie mogelijk

Digitaal Advies Consult (DAC)

Samendraads, samenwerking tussen ETZ en PrimaCura, is het project Digitaal Advies Consult gestart in het kader van Juiste Zorg Op de Juiste Plek. De huisarts krijgt de mogelijkheid om de specialist een advies te vragen via ZorgDomein, waardoor een groep patiënten in de eerstelijn blijft in plaats van een doorverwijzing naar het ziekenhuis. De druk op de poli’s wordt hiermee verminderd, de patiënt kan in de eerstelijn blijven en de huisarts bouwt zijn kennis uit.

Doelstelling

Het in de eerstelijn behouden van 7.500 patiënten per jaar.

Hoe? Door het uitvoeren van 16.500 DAC’s (digitale advies consulten) tussen medisch specialisten en huisartsen.

Om dit te realiseren is een en ander in werking gezet :

  • Opstellen contracten en spelregels
  • Aanvraag-, order- en rapportageproces: beschreven en ingericht (ZorgDomein koppeling en Epic)
  • Facturatieproces: beschreven en ingericht (Epic, VIP)
  • Geaccordeerde test voor processen
  • Communicatie
  • Meetproces: meetplan KPI’s, beschreven, ingericht en getest
image

Resultaat

Vier van de vijf ‘DAC-patiënten’ blijft in de eerstelijn

Samendraads startte het project Digitaal Advies Consult, dat algauw de roepnaam DAC meekreeg. De online consultatie tool biedt de meer dan 200 huisartsen in Midden-Brabant de mogelijkheid om advies in te winnen bij een specialist van het ETZ. Artsen zijn zeer enthousiast over het gebruik van DAC, de voordelen zijn evident en uiteenlopend. Zoals:

– Vier van de vijf patiënten (79%) is in de eerstelijn behandeld
– Het schriftelijk vastleggen van vraag en antwoord in het patiëntdossier (via ZorgDomein)
– Formuleren van antwoorden op een zelf gekozen moment
– Het raadplegen van een specialist schept extra vertrouwen
– Patiënten blijven bij de huisarts

Betrokken partijen (ETZ, PrimaCura, VGZ en CZ) hebben een eindrapportage samengesteld.
Het resultaat van de eerste twaalf maanden, inclusief afname verwijsgedrag na 60 resp. 180 zijn overzichtelijk samengebracht in de Samendraads Monitor #6

Download DAC Monitor

+ + +

Werkgroep DAC
Karen Verspaandonk (projectleider)
Leonie Tromp ( huisarts)
Laurey van Pelt (ICT architect ETZ)
Remco Luijten (reumatoloog ETZ)

Lees het interview met huisarts Roland Rasenberg.