Samenwerken op basis van

eigen én gezamenlijke belangen is het

uitgangspunt van Samendraads

Samendraads in de praktijk

Verschuiving van zorg betreft vooral het optimaliseren van het zorgproces voor een specifieke patiëntengroep, door de zorginhoudelijke samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten te verbeteren. Met het doel patiënten zoveel mogelijk in de eerstelijns setting onder regie van de huisarts te behandelen.
In sommige programma’s kan een gedeelde regie aanwezig zijn of deze juist bij de medisch specialist onderbrengen, als dat in het belang van de patiënt beter lijkt.

In grote lijnen gaat het dus om verschuivingen van centraal naar decentraal, van intramuraal naar extramuraal, van zorg in een medisch-specialistische setting naar zorg in een generalistische setting.

Samendraads initieert daarom transmurale zorgprocessen en projecten door samenwerking met lokale partners te organiseren. Het takenpakket bestaat uit:

 1. Brainstormen en projectideeën ophalen
 2. Benoemen en beschrijven van projecten
 3. Organiseren van budget
 4. Proeftuinsituaties en pilots creëren
 5. Programmamanagement in gang zetten
 6. Implementeren project
 7. Monitoren en evalueren
 8. Bijstellen
 9. Definitieve implementatie en duurzame borging
 10. Na een borgingsplan kan een project definitief omgezet worden naar een programma en zal overgenomen/opgenomen worden in de organisaties, PrimaCura/ETZ

Werkgroepen bestaan doorgaans uit:

 • Projectleider
 • Communicatiemanager
 • Teamleden in de praktijk
 • Afhankelijk van het project werken mee: zorgprofessional, huisarts, medisch specialist, apotheker, huisartsen lab en medewerkers ICT en finance

Organisatie en taakverdeling

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en bijsturing van het programma en het beschikbaar stellen van voldoende middelen hiertoe. In onze stuurgroep participeren de bestuurders van ETZ en PrimaCura, samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ. Daarnaast is sprake van patiëntvertegenwoordiging door Zorgbelang Brabant. Het doel hiervan is tweeledig: we vergroten ons maatschappelijk draagvlak en borgen dat het patiëntperspectief centraal staat. Zorgbelang draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het programma.

De stuurgroep bestaat uit:
Juliëtte van Eerd (directie ETZ)
Leonie Tromp (medische directeur PrimaCura)
Hanneke Neijenhuis (bestuursvoorzitter PrimaCura)
Marcel Vrijhoeven (manager zorgverkoop ETZ)
Esther Donga (medisch specialist ETZ)
Jeroen Kwak (ZorgBelang Brabant)
Bas Vreugdenhil (VGZ)
Ruud Voermans/ Angelique Bonte (CZ)

Het programmateam heeft de operationele leiding van het programma. Hiertoe onderhoudt het programmateam contacten met de werkgroepen over de voortgang van projecten, adviseert hen over uitvoering en legt waar nodig verbinding. Initiatiefnemers worden (waar nodig) ondersteund bij opzet, monitoring en financiering van projecten.

Samen met de werkgroep zijn de projectleiders verantwoordelijk voor het opleveren van projectresultaten. Zij zorgen ervoor dat afzonderlijke puzzelstukken worden aangeleverd, die samen de hele puzzel (realisering van programmadoelen) gaan vormen.

Namen en functies van de werkgroepleden staan op de pagina’s onder Projecten & Programma’s.