Huisartsen en cardiologen maken

transmurale afspraken,

om patiënten met (stabiel) hartfalen

zorg dichtbij te bieden

Hartfalen

De impact van hartfalen op patiënten, mantelzorgers en zorgstelsel is groot. Samendraads initieerde het zorgprogramma Hartfalen. Zorgaanbieders in Midden-Brabant werken meer samen om patiënten met stabiel hartfalen beter te helpen. Huisartsen en cardiologen hebben hiervoor transmurale afspraken gemaakt.

Doelstelling

  • Een gedegen zorgbeleid voor patiënten met stabiel hartfalen die al in de eerstelijn behandeld worden.
  • Een verplaatsing van patiënten met stabiel hartfalen van de tweede naar de eerstelijn.

Hoe? Door een krachtigere samenwerking tussen de eerste en de tweedelijn en scholing van de eerstelijn. Doorgaans is de cardioloog verantwoordelijk voor patiënten met stabiel hartfalen. Door samenwerking met de huisarts krijgen deze patiënten steeds vaker zorg dichtbij. Naast deskundigheidsbevordering heeft de huisarts bijvoorbeeld via e-consult de mogelijkheid om bij twijfel snel advies te vragen aan de cardioloog.

De huisarts kan beter inspelen op specifieke behoeften en klachten en daardoor begeleiding op maat bieden. Hierdoor kan sneller worden ingegrepen bij verslechtering en kunnen opnames in het ziekenhuis worden voorkomen.

image

Status

PrimaCura implementeert dit zorgprogramma, 90% van de huisartsen doet mee met het programma.
Informatie op de PrimaCura website.

+ + +

Werkgroep Hartfalen
Moniek Gordijn (projectleider)
Balasz Szabo (cardioloog)
Leonie Tromp (kaderarts)
Liliane Kuijpers (POH)
Tamara van Ouweland (hartfalen verpleegkundige)
Nicole van Steensel (hartfalen verpleegkundige)