Een significante daling van het

aantal (her)fracturen, een aanvulling

op de bestaande programma’s in

osteoporoseklinieken

Fractuurpreventie

Door onder andere vergrijzing van de patiëntpolulatie zal het aantal (her)fracturen de komende jaren aanzienlijk toenemen. Er wordt zelfs gesproken over een verdubbeling van het aantal fracturen tussen 2015 en 2025. Het grootste risico op een tweede fractuur valt binnen twee jaar na de eerste.

Momenteel bereikt het ETZ met de fractuur en osteoporose polikliniek op de locaties Elisabeth en Twee Steden respectievelijk 50% en 36% van de doelgroep. Een groot deel van de patiënten geeft geen gehoor aan de oproep voor secundaire preventie en loopt meer risico op een tweede fractuur.

Doelstelling

  • Een significante daling van het aantal (her)fracturen, gerelateerd zorggebruik, morbiditeit en mortaliteit
  • Een toename van het aantal patiënten dat gescreend wordt en opvolging krijgt, door deze zorg in de eerstelijn te organiseren, in aanvulling op de bestaande poli’s in de tweedelijn.
  • Regionale apothekers laten participeren in dit project
  • Monitoren ervaren samenwerking huisarts/medisch specialist
  • Afname directe kosten
  • Deelname scholing, bevorderen praktijkexpertise
  • Verbeterde casefinding
  • Beter opvolgbeleid

Hoe? Door een intensievere samenwerking tussen de eerste en tweedelijn. Een fractuurpreventie programma is gemaakt en uitgerold in huisartsenpraktijken, als aanvulling op de bestaande programma’s in osteoporoseklinieken.

Preventie

De doelgroep omvat patiënten ouder dan 50 jaar met een wervelfractuur of een recente niet-wervelfractuur in de voorgeschiedenis. De huisarts gaat na of het individuele risico op een volgende fractuur is bepaald in de tweede lijn (bij de desbetreffende osteoporosekliniek). Indien dit niet het geval is, bepaalt de huisarts het risico op een nieuwe fractuur op basis van beeldvormende diagnostiek (botdichtheidsmeting) en een valrisico inventarisatie.

Door grotere expertise bij huisartsen kunnen daarnaast ook primaire fracturen bij een bekende osteoporose voorkomen worden door primaire preventie te organiseren in de eerstelijnszorg.

Verbeteren therapietrouw

Patiënten met een indicatie krijgen medicatie voorgeschreven. Landelijke cijfers laten zien dat 50% van de patiënten, waarbij orale bisfosfonaten werd opgestart, stopte na 1 jaar en 78% na 18 maanden. Opvolging van patiënten die medicatie gebruiken is van belang om de therapietrouw te verbeteren en ze te blijven motiveren om de niet-medicamenteuze adviezen op te volgen. Daarnaast kan medicatie ook weer op het juiste moment gestopt worden. Dat is van belang om zeldzame, ernstige, complicaties te voorkomen, die kunnen ontstaan bij langdurig gebruik.

Deskundigheidsbevordering

Tijdens geaccrediteerde scholingen komen alle details over fractuurpreventie aan bod. Op welke wijze fractuurpreventie door de huisarts, samen met praktijkondersteuner/-verpleegkundige, in de huisartsenpraktijk wordt vormgegeven staat blijvend op de agenda.

image

Status

PrimaCura implementeert dit zorgprogramma, 65% van de huisartsen doet mee met het programma.
Informatie op de PrimaCura website.

+ + +

Werkgroep Fractuurpreventie
Inge van den Borne (projectleider)
Jernt Korst (kaderarts bewegingsapparaat)
Esther Donga (internist)
Math Wijnands (reumatoloog)
Belinda Wardenaa (osteoporose verpleegkundige TZ)
Annemie Roothaert de Vroe (osteoporose verpleegkundige TZ)