De patiënt voert – indien mogelijk –

zelf de regie, samen met

huisarts en medisch specialist

Advanced Care Planning

Proactieve zorgplanning, Advance Care Planning (ACP) en vroegtijdige zorgplanning. Drie
begrippen waarmee we hetzelfde bedoelen, namelijk: ‘Een aanpak die mensen in staat stelt om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg, deze doelen en voorkeuren te bespreken met familie en zorgverleners, en om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien’ (volgens de Nederlandse definitie van vroegtijdige
zorgplanning van Rietjens et al. 2018). In het vervolg van dit Plan van Aanpak gebruiken we de al ingeburgerde term advanced care planning.

Bij vroegtijdige zorgplanning voert de patiënt, indien mogelijk, zelf de regie. Streven is de
kwaliteit van leven van de patiënt zo lang mogelijk hoog te houden. In de praktijk is het vaak zo dat zorgverleners patiënten en hun naasten ondersteunen om in terugkerende dialoog (cyclus van vroegtijdige zorgplanning) zinvolle en haalbare gezondheidsdoelen te stellen. Doelen op basis van de waarden en opvattingen van de patiënt. En doelen waaraan zorg, behandeling en ondersteuning een bijdrage kunnen leveren. Waarbij de voor- en nadelen van te maken keuzes in zorg, behandeling en ondersteuning goed tegen elkaar worden afgewogen.

Ook kan de patiënt met zijn behandelend arts zijn voorkeuren voor specifieke behandeling rond het levenseinde bespreken en eventueel vastleggen, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen.
De recente ‘corona-crisis’ heeft landelijk gezien zeker bijgedragen aan een stijging van
vroegtijdige zorgplanning. Echter, binnen huisartsenpraktijken, VVT en ziekenhuizen is volgens stakeholders en professionals in Midden-Brabant (en andere regio’s) nog te weinig structurele aandacht voor dit onderwerp.

Doelstelling

  • Het ontwikkelen en implementeren van een werkwijze voor vroegtijdige zorgplanning, in samenwerking tussen 1e en 2e lijn.
  • Het ontwikkelen en implementeren van tools voor vroegtijdige zorgplanning (ter ondersteuning van zorgprofessionals en patiënten/mantelzorgers).
  • Zorgen dat wensen van patiënten rondom vroegtijdige zorgplanning altijd inzichtelijk zijn voor betrokken zorgprofessionals, patiënten en hun mantelzorgers.
  • Kwaliteitsverbetering op zorg- en procesniveau en verbetering van kwaliteit van leven.
image

Hoe? Als dit project in de zomer van 2022 gereed is, zijn er structurele afspraken gemaakt over het aangaan van een cyclus vroegtijdige zorgplanning en het vastleggen en inzichtelijk maken van de uitkomsten daarvan. Deze afspraken zijn ook geïmplementeerd en geborgd. Dit heeft als resultaat dat:

  • Er meer gesprekken vroegtijdige zorgplanning gevoerd worden in de regio.
  • Er meer tijd is voor professionals voor deze gesprekken.
  • De uitkomsten van deze gesprekken voor zowel betrokken professionals als de patiënt en zijn/haar mantelzorger inzichtelijk en aan te passen zijn.
  • De zorg en ondersteuning die wordt geleverd aansluit bij de wensen/behoeften van ouderen in een kwetsbare positie.
  • Hiermee voorkomen we overbodige en onnodige zorg. De patiënt ontvangt passende zorg, niets meer en niets minder.

+ + +

Werkgroep Vroegtijdige Zorgplanning
Inge van den Borne (projectleider)
Jeroen Kwak (ZorgBelang)
Moniek Gordijn (Zorgmanager PC)
Denise Bos (Geriater ETZ)
Floor Bols (arts palliatieve zorg ETZ)
Rob van Valderen (huisarts)
Rens Henquet (huisarts)
Balazs Szabo (cardioloog ETZ)
Leonieke Valk (cardioloog ETZ)
Nicole Steensel (hartverpleegkundige)