Leren van incidenten, waardoor

betere kwaliteit van zorg en patiënt-

veiligheid ontstaat

Transmuraal Incidenten Meldpunt (TIM)

In de zorg naar onze patiënten in de keten gaat wel eens wat mis. Het adequaat melden en behandelen van (bijna)incidenten levert een bijdrage aan lerend vermogen van de samenwerkingspartners in de keten. De kwaliteit van zorg kan worden verbeterd door (bijna)incidenten te behandelen als leermomenten die bijdragen aan het implementeren van verbeteringen in het leveren van zorg aan de patiënt. Om te leren van incidenten is het inrichten van een transmuraal incidenten meldpunt (TIM) een geschikt startpunt.

Doelstellingen

Met een gezamenlijke meldingsprocedure – naast de formele klachtenprocedure voor patiënten – wordt informatie over de onderlinge samenwerking tussen medici verzameld en verwerkt tot verbetersuggesties. Onderwerpen die met enige regelmaat worden gemeld of een hoge urgentie hebben worden verder onderzocht en geanalyseerd. Doel is om herhaling te voorkomen en processen te verbeteren. Daarnaast worden meldingen gestructureerd vastgelegd, zodat inzichtelijk wordt of een incident op zichzelf staat of er sprake is van vaker voorkomende incidenten met eenzelfde karakter. Eventuele interventies worden hierop afgestemd.

Hoe? Iedere zorgprofessional van een huisartsenpraktijk, ziekenhuis, verloskundige praktijk, apotheek, RAV en HAP in Midden-Brabant kan een (bijna-)incident melden dat betrekking heeft op de patiëntenzorg en/of samenwerking in de keten. Ofwel:

  • één plek om incidenten te melden
  • inzicht in wat er misgaat en hoe vaak het incident plaatsvindt
  • gerichte actie om de kwaliteit en veiligheid van zorg structureel te verbeteren
image

Status

In 2018 heeft de Stuurgroep Samendraads besloten om een transmuraal incidentenmeldpunt (TIM) voor de regio Midden-Brabant op te zetten. Op advies van het Toetsingsteam van Samendraads worden ook de apothekers en het ziekenhuisapotheek betrokken. Inmiddels is de tool gereed (ontwikkeld binnen ETZ-ict applicaties) en op 6 april 2021 gelanceerd. In het voorjaar wordt TIM verder uitgerold naar praktijken en zorgmedewerkers.

+ + +

Werkgroep TIM
Sander Nikkessen (projectleider, zorgadviseur ETZ)
Evelyne van Eck (communicatie ETZ)
Liesbeth Kruis (communicatie Primacura)
Ghislaine Oerlemans (functioneel beheerder ETZ)
Nieke Widdershoven (verloskundige/ FAM)
Tanya van Rijckevorsel van Kessel (RAV)