Heb je een idee? Laat het ons weten!

Initiatief idee

  • Waarde/behoeften vanuit medisch-inhoudelijk perspectief: schets het probleem dat het project oplost, geef een korte schets van de beoogde interventie en definieer het verbeterpotentieel van de kwaliteit van zorg.
  • Waarde/behoeften vanuit het patiëntperspectief: beschrijf de patiëntenpopulatie (aantal, prevalentie, incidentie). Welk probleem lossen we op in termen van vermijdbare risico’s (zorggebruik, gezondheid/kwaliteit van leven, kosten)? En definieer het verbeterpotentieel van de ervaren gezondheid.
  • Beschrijf de elementen van kosten en baten opgebouwd in kwalitatieve termen. Indien mogelijk: onderbouw deze beschrijving met cijfers. Geef inzicht in benodigde mensen en middelen. Toets aan de strategische doelen van Samendraads.
  • Verdeel alle harde en zachte ‘opbrengsten’ naar stakeholders en toets dit met hen.

Randvoorwaarden initiatieven Samendraads

  • We verbeteren samenwerking tussen de lijnen, met als resultaat hogere patiënttevredenheid, kwaliteit van zorg en arbeidssatisfactie.
  • De patiënt is zich meer bewust van diens eigen verantwoordelijkheid voor ziekte en gezondheid.
  • We voorkomen verspilling en realiseren een afbuiging in de stijging van de zorgkosten door verbetering van samenwerking tussen eerste en tweede lijn.