Chronische hoofdpijn in de eerste lijn

Migraine is een veelvoorkomende aandoening. In Nederland wordt de prevalentie geschat op 15-18%. De prevalentie van spanningshoofdpijn en medicatie afhankelijke hoofdpijn is hoger (ongeveer 50% van de bevolking heeft in meer of mindere mate last van hoofdpijn). Chronische hoofdpijn komt bij ongeveer 3-4% van de bevolking voor.

Patiënten met migraine komen vaak bij de huisarts. De behandeling omvat in eerste instantie uitleg aan de patiënt over de aandoening. Daarnaast kan de arts zogenaamde ‘aanvals’medicatie en/of in geval van regelmatige hoofdpijnaanvallen preventieve medicatie voorschrijven. Een deel van de patiënten ontwikkeld een chronische hoofdpijn of een chronische migraine. Zelfmanagement bij patiënten met chronische hoofdpijn draagt bij aan beter inzicht in hun ziekte en betere coping. Onderzoek wijst uit dat zelfmanagement interventies voor migraine en spanningshoofdpijn door een verpleegkundige in de huisartspraktijk effectief is in vermindering van de pijnintensiteit en vermindering van gerelateerde beperkingen. In combinatie met medicatie vermindert het ook de frequentie van de hoofdpijndagen.

Beoogde eindpunten:

 • Afname verwijzingen van eerste naar tweede lijn
 • Afname van aantal hoofdpijndagen per maand
 • Verbetering patiënttevredenheid en kwaliteit van leven
 • Betere coping strategieën/zelfmanagement door patiënten met als resultaat een afname van het aantal consultaties van de huisarts

 

Status
Het eerste overleg van de projectgroep vond plaats op 7 juni 2018. In dat overleg is met elkaar kennisgemaakt en zijn de eerste mogelijkheden voor de opzet van dit initiatief besproken. De volgende bijeenkomst op 4 september plaats. In de tussentijd wordt een aanzet tot een projectplan en de eerste aanzet voor de business case geschreven. Hierover vindt afstemming plaats met Business Analist vanuit het ETZ en de financieel manager vanuit de RCH.

Samenstelling projectgroep:

 • Huisarts: Corien van Wijnhoven
 • Praktijkondersteuner: Petra Dingemans
 • Praktijkondersteuner: Daniëlle van Rooij
 • Neuroloog: Jamie Manuputty
 • Verpleegkundig specialist: Lisette Trommelen,
 • Patiëntenvereniging Hoofdpijnnet: Esther Visser

Fase projectidee:

 • Ter bespreking bij het toetsingsteam (afgerond)
 • Ter bespreking bij de stuurgroep (afgerond)
 • Opstarten projectgroep (afgerond)

 • Uitwerken projectplan, meetplan en business case

Daarna volgen nog de fases:

 • Ter bespreking met zorgverzekeraar voor financiering