Optometrie in de eerste lijn

Veel huisartsen hebben beperkte expertise en niet de juiste apparatuur voor diagnostiek in geval van oogklachten. Door taakherschikking van niet-complexe, planbare oogheelkundige zorg van huisarts naar optometristen in de eerste lijn, reduceren we verwijzingen naar de tweede lijn en organiseren we met elkaar een  zorgverschuiving . Daarmee brengen wij de juiste zorg op de juiste plek in de regio Midden-Brabant.

Doelstelling
Dit initiatief kent een tweeledige doelstelling, namelijk:

 • Verlaging van zorgkosten door taakherschikking en zorgverschuiving: afname tweedelijns verwijzingen van niet-complexe, planbare oogheelkundige zorg door taakherschikking via eerstelijns optometrie.
 • Kwaliteit van zorg: zorg daar verlenen waar die hoort en verleden. De optometrist is opgeleid om de eerstelijnslijns oogzorg snel de juiste diagnose te stellen.

Status
In 2017 hebben oogartsen van het ETZ samen met enkele optometristen uit de regio Midden-Brabant de mogelijkheden verkend om zorg te verplaatsen uit het ziekenhuis naar de optometrist. Deze verkenning heeft uiteindelijk geresulteerd in een werkgroep met kaderhuisarts diabetes en oogartsen. Zij hebben onder het projectidee verder uitgewerkt en afspraken gemaakt over de belangrijkste doelstellingen. Samen met de business analist van ETZ wordt momenteel een business case uitgewerkt. In het derde kwartaal van 2018 gaan we in gesprek met zorgverzekeraars over honorering van het project. Het streven is om in 2019 tot implementatie over te gaan.

Samenstelling projectgroep

 • Oogarts: Floor Tukkers
 • Oogarts: Henk Veraart
 • Kaderhuisarts diabetes: Paul van den Broek (Huisartsengroep Frankische Driehoek te Goirle)
 • Business Analist ETZ: Rita Niderost-Kalb
 • Programmamanager: Sandra Adamini

Fase van dit idee:

 • Ter bespreking bij het toetsingsteam (afgerond)
 • Ter bespreking bij de stuurgroep (afgerond)
 • Opstarten projectgroep (afgerond)

 • Uitwerken projectplan, meetplan en business case

De volgende fase:

 • Ter bespreking met zorgverzekeraar voor financiering