Pilot Telebegeleiding Hartfalen

Het aantal patiënten met chronisch hartfalen neemt toe. Deze patiënten ondervinden dagelijks mentale en fysieke uitdagingen. Hun kwaliteit van leven komt onder druk te staan. Binnen de pilot ‘Telebegeleiding Hartfalen’ worden patiënten met hartfalen uitgenodigd om zelf thuis metingen uit te voeren als aanvulling op de zorg en behandeling die zij in het ziekenhuis dan wel bij de huisarts ontvangen.

Tijdens de pilot worden de patiënttevredenheid en de frequentie van (beeld)consulten met zorgverleners gemonitord. Tevens willen de vakgroep cardiologie en huisartsen op basis van deze pilot een indruk krijgen van de toegevoegde waarde van telebegeleiding, zowel voor patiënten als voor zorgverleners.

Status
De pilot is gestart in juni 2018 met een doorlooptijd van 6 maanden. Het is de bedoeling dat 10 patiënten in de pilot deelnemen. Na 3 en 6 maanden volgt een (tussen)evaluatie. Op basis daarvan wordt bekeken of telebegeleiding in de regio Midden-Brabant wordt opgepakt.

Samenstelling projectgroep

  • Cardioloog: Balász Szabó
  • Kaderhuisarts hart- en vaatziekten: Leonie Tromp (Horus Huisartsenzorg te Tilburg),
  • Hartfalenverpleegkundige: Maartje van Caulil
  • Programmamanager: Sandra Adamini

in samenwerking met 24Care.