Samen beslissen bij prostaatkanker

Dit initiatief richt zich op de ondersteunende rol van de huisarts bij het maken van een juiste behandelkeuze door de patiënt met prostaatkanker en zijn uroloog. Op dit moment hebben patiënten na het diagnosegesprek met de uroloog een aansluitend gesprek met de verpleegkundige die de Keuzehulp Prostaatkanker aan de patiënt uitlegt. Met het initiatief ‘Samen beslissen bij prostaatkanker’ verkennen we de wijze waarop we de rol van de huisarts kunnen verstevigen in het proces van samen beslissen.

De huisarts en de patiënt gaan samen in gesprek over de wensen, behoeften, doelen en angsten van de patiënt. Met behulp van de Keuzehulp Prostaatkanker ondersteunt de huisarts de patiënt met zijn keuze. De huisarts koppelt deze keuze met de context terug aan de uroloog. Met deze context kan de uroloog samen met de patiënt komen tot een definitieve behandelkeuze.

Stand van zaken
In juni vond het tweede overleg van de projectgroep plaats. Naast het bespreken van het concept projectplan, is er  een eerste aanzet gemaakt voor een meetplan. In dit meetplan ligt de nadruk op het monitoren van een mogelijke verschuiving in behandelkeuzes. Ook wordt geanalyseerd hoe vaak de Keuzehulp Prostaatkanker wordt ingevuld, hoe vaak de huisarts een advies aan de uroloog stuurt en hoe vaak de uroloog een terugkoppeling geeft aan de huisarts over de gekozen behandeling.

Samenstelling projectgroep

  • Huisarts: Frans Blessing
  • Huisarts: Sanne van Helvert
  • Uroloog: Paul Kil
  • Uroloog in opleiding: Isabel de Angst

Fase projectidee:

  • Ter bespreking bij het toetsingsteam (afgerond)
  • Ter bespreking bij de stuurgroep (afgerond)
  • Opstarten projectgroep (afgerond)

  • Uitwerken projectplan en meetplan

  • Ter bespreking met zorgverzekeraar voor financiering