Ken je TIM al?

In de zorg naar onze patiënten in de keten gaat wel eens wat mis. Het adequaat melden en behandelen van (bijna)incidenten levert een bijdrage aan lerend vermogen van de samenwerkingspartners in de keten. De kwaliteit van zorg kan worden verbeterd door (bijna)incidenten te behandelen als leermomenten die bijdragen aan het implementeren van verbeteringen in het leveren van zorg aan de patiënt. Om te leren van incidenten is het inrichten van een transmuraal incidenten meldpunt (TIM) een geschikt startpunt.

Doelstellingen
Met een gezamenlijke meldingsprocedure –buiten de formele klachtenprocedure voor patiënten- wordt informatie over de onderlinge samenwerking tussen medici verzameld en verwerkt tot verbetersuggesties. Onderwerpen die met enige regelmaat worden gemeld of die een hoge urgentie hebben, worden verder onderzocht en geanalyseerd. Doel is om herhaling te voorkomen en processen te verbeteren. Daarnaast willen we meldingen gestructureerd vastleggen, zodat inzichtelijk wordt of een incident op zichzelf staat of er sprake is van vaker voorkomende incidenten met eenzelfde karakter. Eventuele interventies worden hierop afgestemd.

Status
Op 17 mei 2018 heeft de Stuurgroep Samendraads besloten om een ​​transmuraal incidentenmeldpunt (TIM) voor de regio Midden-Brabant op te zetten. Op advies van het Toetsingsteam van Samendraads worden ook de apothekers en het ziekenhuisapotheek betrokken. Ervaring leert dat dat veel incidenten worden gemeld, regelgeving een medicatiebeleid.  Na de zomer zal een projectgroep worden samengesteld die hiermee aan de slag gaat.

Samenstelling projectgroep
De groep zal (uit ieder geval) bestaan ​​uit

  • Huisarts: Jolanda van Dongen
  • (ziekenhuis) apotheker: nader te bepalen
  • medisch specialist: nader te bepalen
  • Projectleider: Jeannet de Graaf (ETZ) 

Fase idee:

  • Ter bespreking bij het toetsingsteam (afgerond)
  • Ter bespreking bij de stuurgroep (afgerond)
  • Opstarten projectgroep (afgerond)

  • Uitwerken projectplan

De volgende fases zijn:

  • implementatie