Wij geven een impuls

aan betere transmurale zorg

volgens Triple Aim

De organisatie

Stuurgroep

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en bijsturing van het programma en het beschikbaar stellen van voldoende middelen hiertoe. In onze stuurgroep participeren de bestuurders van ETZ en RCH, samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ. Daarnaast is sprake van patiëntvertegenwoordiging door Zorgbelang Brabant. Het doel hiervan is tweeledig: we vergroten ons maatschappelijk draagvlak en borgen dat het patiëntperspectief centraal staat. Zorgbelang draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het programma.

Toetsingsteam

Met het toetsingsteam organiseren wij afvaardiging van de medische staf van het ETZ en huisartsen uit de regio Midden-Brabant die zijn aangesloten bij zorggroep RCH. Het toetsingsteam vormt het eerste aanspreekpunt voor huisartsen en medisch specialisten met vragen over of projectideeën voor ‘Samendraads’. Het toetsingsteam adviseert de stuurgroep over projectideeën waarbij de impact op de programmadoelen van ‘Samendraads’ leidend is.

Programmateam

Het programmateam heeft de operationele leiding van het programma. Hiertoe onderhoudt het programmateam contacten met de werkgroepen over de voortgang van projecten, adviseert hen over uitvoering en legt waar nodig verbinding. Initiatiefnemers worden (waar nodig) ondersteund bij opzet, monitoring en financiering van projecten. Maak kennis met het programmateam.

Werkgroepen en projectleiders

Samen met de werkgroep zijn de projectleiders verantwoordelijk voor het opleveren van projectresultaten. Zij zorgen ervoor dat afzonderlijke puzzelstukken worden aangeleverd, die samen de hele puzzel (realisering van programmadoelen) gaan vormen.