Deelname aan en scholing voor project Fractuurpreventie

- 12 January 2018 -

Huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen gezocht!

In Midden-Brabant zijn we, na diabetes, hart- en vaatziekten, COPD/astma en ouderenzorg, een nieuw project gestart: Fractuurpreventie. Met dit project willen we het aantal herfracturen in Midden-Brabant verminderen.

Uit literatuur blijkt dit mogelijk door een hoger percentage van onze patiënten te screenen na een eerste fractuur, door het verhogen van de therapietrouw en door het organiseren van valpreventie. De bijdrage van huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen aan ons project is van groot belang. Doet u mee?!

Waarom Fractuurpreventie Midden-Brabant?
Ons project richt zich op preventie van herfracturen. Het hoogste risico op een tweede fractuur is binnen 2 jaar na een eerste fractuur. Momenteel bereikt het ziekenhuis met de fractuur- en osteoporosepolikliniek bij locaties Elisabeth en Twee Steden respectievelijk 50% en 36% van de doelgroep. Een groot deel van de patiënten geeft geen gevolg aan de oproep ten behoeve van secundaire preventie en loopt meer risico op een tweede fractuur. En ook niet onbelangrijk:

 • Fracturen geven een hoge ziektelast en brengen hoge zorgkosten met zich mee.
 • Met de vergrijzing wordt een toename van het aantal fracturen verwacht.
 • Een herfractuur vermindert de kwaliteit van leven.
 • Met goede screening, behandeling en valpreventie is het risico op een herfractuur sterk te verminderen.

Uw deelname gevraagd aan het organiseren van Fractuurpreventie in de huisartsenpraktijk!
Wij vragen huisartsenpraktijken om bij te dragen aan de preventie van herfracturen in de regio Midden-Brabant. Uw investering?

 • Het volgen van een 2 uur durende geaccrediteerde scholing (op een moment naar keuze) door tenminste één huisarts en één POH/verpleegkundige per praktijk.
 • Uw medewerking om patiënten op te roepen voor een consult en een screening op osteoporose in de eerste lijn. Dit zijn patiënten die geen gehoor geven aan een screeningsoproep in de tweede lijn.
 • Het organiseren van opvolgbeleid in de huisartsenpraktijk gericht op verbetering van therapietrouw en valpreventie.

De scholing
Tijdens de scholing leert u alle details over fractuurpreventie en op welke wijze dit  samen met praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk is vorm te geven. De scholing wordt gegeven door Jernt Korst (Kaderarts bewegingsapparaat RCH), Esther Donga (Internist-endocrinoloog ETZ), Math Wijnands (Reumatoloog ETZ), Belinda Wardenaar (Osteoporoseverpleegkundige ETZ) en Annemie de Vroe-Roothaert (Reumaverpleegkundige ETZ).

Wij bieden deze scholing op 8 verschillende momenten in 2018 aan, steeds van 18.00 – 20.00 uur. Vanaf 17.30 uur bent u welkom en kunt u gebruikmaken van soep en broodjes.

 • Donderdag 22 februari 2018             Auditorium TweeSteden ziekenhuis
 • Donderdag 5 april 2018                      Elisabeth van Thüringenkamer, Elizabeth ziekenhuis
 • Dinsdag 17 april 2018                          Auditorium TweeSteden ziekenhuis
 • Dinsdag 15 mei 2018                           Elisabeth van Thüringenkamer, Elizabeth ziekenhuis
 • Woensdag 27 juni 2018                      Elisabeth van Thüringenkamer, Elizabeth ziekenhuis
 • Woensdag 12 september 2018         Auditorium TweeSteden ziekenhuis
 • Donderdag 25 oktober 2018            Elisabeth van Thüringenkamer, Elizabeth ziekenhuis
 • Woensdag 21 november 2018          Auditorium TweeSteden ziekenhuis

Kosten
Er zijn geen kosten voor deelname aan deze scholing verbonden. Deelnemende praktijken ontvangen naast de reguliere vergoedingen vanuit S1 voor de patiëntenzorg een aanvullende vergoeding bij deelname aan dit project. Deze vergoeding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Elke huisarts die de gehele scholing (2 uur) bijwoont ontvangt hiervoor een vergoeding van 85 euro/uur.
 • Elke POH/verpleegkundige die de gehele scholing (2 uur) bijwoont ontvangt hiervoor een vergoeding van 60 euro/uur.
 • Voor uitvoering van het project ontvangt elke deelnemende huisartsenpraktijk een jaarlijkse vergoeding van 6 uur per normpraktijk, tarief POH (=60 euro/uur).

Inschrijven en meer informatie
Voor aanvullende informatie, inschrijven voor dit project en de bijbehorende scholing, verwijzen wij u graag naar  de website van Stichting Huisarts en Kwaliteit.

Documenten