- 30 May 2020 -

Procedures osteoporosezorg zoveel mogelijk uniform laten verlopen

Van oudsher is de osteoporosezorg in het ETZ geregeld vanuit de afdeling reumatologie. Esther Donga: “We willen graag de procedures rondom de osteoporosezorg zoveel mogelijk uniform laten verlopen. Patiënten worden dan ook opgeroepen via eenzelfde systeem en ook de wijze waarop de patiënt wordt teruggevraagd na een eerste fractuur kent een vaste werkwijze. Het nut en belang om patiënten met een fractuur op te roepen is iets wat ik vaak moet toelichten, niet alleen aan patiënten maar ook aan medespecialisten en huisartsen. Het aantal fracturen zal onder andere door de vergrijzing de komende jaren aanzienlijk toenemen. Er wordt gesproken over een verdubbeling van het aantal fracturen tussen 2015 en 2025.”

Goede samenwerking eerste en tweede lijn cruciaal

“Om de twee jaar wordt voor en door huisartsen en specialisten in de regio Tilburg een Barningcursus georganiseerd. De hoofddoelstelling van deze Barningcursus is naast wetenschappelijke nascholing, nadrukkelijk ook het bevorderen van intercollegiale contacten. De oprichters van dit event zagen het nut van een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Het doel is om met elkaar onderwerpen te bespreken die vooral zorgoverstijgend zijn. Dankzij deze Barningcursussen is het contact en de samenwerking tussen de huisartsen en specialisten in de regio Midden- Brabant uniek. Tijdens de Barningcursus in 2014 heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om osteoporosezorg onder de aandacht te brengen. In een korte presentatie ging ik in op de verschillen in de osteoporosezorg in de eerste en tweede lijn, en op de zorgstandaard (NHG- en CBO-richtlijn). De verschillen riepen veel vragen op en heeft duidelijk de interesse gewekt van de huisartsen in onze regio. Nu moest er echt iets gaan veranderen. Op deze Barningcursus was ook Angela van Liempd aanwezig, huisarts en directeur van de regionale coöperatie van de huisartsen (RCH). Samen hebben we het plan opgevat om de osteoporosezorg in de regio te verbeteren. Ook kaderhuisarts Jernt Korst en reumatoloog Matt Wijnands hebben zich hierbij aangesloten.”

image

Verbeterpunten en focus

“Wat zijn dan de verbeterpunten die we gezamenlijk willen realiseren? Komt de focus op de primaire of de secundaire preventie? Willen we alles naar de eerste lijn overhevelen of willen we inmenging in de tweede lijn behouden? We hebben een plan opgesteld en daarmee hebben we het gesprek geopend bij de zorgverzekeraars. In onze regio zijn dat CZ en VGZ. Die stellen zogenaamde ondersteuningsgelden beschikbaar voor innovatieve zorgverbeterprojecten.”

Zoveel mogelijk patiënten bereiken

“Doel van ons project is niet zozeer substitutie van zorg, maar om patiënten van 50 jaar en ouder te bereiken die een eerste fractuur hebben gehad en die te screenen op osteoporose. Momenteel wordt ongeveer 45% van die patiëntengroep bereikt. Het doel is om via de huisarts deze groep verder uit te breiden. Binnen onze regio zijn er ongeveer 2.400 patiënten per jaar van 50 jaar en ouder die een oproep krijgen van het ziekenhuis. Daarvan geeft iets minder dan de helft gehoor aan de oproep. Ons doel is om van de andere helft in ieder geval nog een keer 50% via de huisarts te bereiken.”

 

Download het volledige interview hieronder.

Interview met dr. Esther Donga in Buitenpost