- 09 July 2019 -

Nulmeting over samenwerking en communicatie

Hoe ervaren huisartsen en medisch specialisten in Midden-Brabant hun samenwerking en onderlinge communicatie? 

Binnen Samendraads vroegen we 372 medisch specialisten en 160 huisartsen via een digitale vragenlijst naar hun mening over de onderlinge samenwerking en communicatie. De respons van deze nulmeting was respectievelijk 19% en 28%. Lees de bevindingen in onderstaande nulmeting 2018:

Nulmeting 2018