- 13 November 2017 -

René van Riel, informatiemanager bij RCH Midden-Brabant, neemt deel aan de net opgerichte Datawerkgroep van Samendraads. Een nieuwe werkgroep waarin alle partijen van Samendraads zijn vertegenwoordigd.

Kunnen we op basis van gegevens ofwel door hergebruik van bestaande registraties objectief onderbouwen dat onze ideeën en projecten de juiste keuzes zijn? Of hadden we met andere keuzes meer resultaat geboekt? Behalen we voldoende resultaat binnen projecten of moeten we bijsturen? En met welke data en hoe ontsluiten we die dan? Belangrijke vragen die spelen binnen Samendraads. René: “Met de werkgroep gaan we de zoektocht aan om data voor ons te laten spreken, zodat we gerichter onze doelen kunnen bereiken.”

Inzicht ontzorgt
“In Midden-Brabant bruist het van de lokale initiatieven en ideeën om de gezondheidszorg in de regio te verbeteren. Daarin wordt ook de samenwerking steeds meer opgezocht. Een mooie ontwikkeling die we zeker moeten doorzetten.
De antwoorden van nu sluiten onvoldoende aan op de toekomst, terwijl we er veel tijd en energie in steken. Meer gericht (uit)zoeken wat echt kan bijdragen aan onze Triple Aim doelen en meer focus is gewenst. We moeten dus keuzes maken en ook meer durven loslaten. We mogen ons best de kritische vraag stellen: doen we de juiste dingen voor de juiste groepen? En doen we die goed, ofwel wat zijn de effecten? De pot met geld is immers niet oneindig.”

Ontzorgen is ook belangrijk
“Zorgorganisaties zoeken nog steeds zelf naar antwoorden die aansluiten bij de eigen wensen en behoeftes. Daarnaast bieden bedrijven/leveranciers vooral eigen oplossingen. Ook discussiëren we binnen onze maatschappij en in de zorg meer dan ooit over het privacyvraagstuk. En dat terwijl actuele gezondheidsvraagstukken een andere focus vragen, namelijk om over organisaties en domeinen heen te kijken en met elkaar de verbinding te zoeken.
Thema’s als GGZ en ouderenzorg, waar huisartsen steeds meer de regie krijgen, vereisen nieuwe functionaliteiten. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de patiënt centraal stellen, vragen een andere kijk op de werkelijkheid. Het soort partijen binnen samenwerkingsverbanden varieert steeds meer, wat leidt tot een hogere diversiteit aan systemen en ook de inrichting verschilt. Wat hebben we overmorgen nodig, zodat we betrouwbare gegevens hebben waarmee we gezamenlijk kunnen analyseren, vergelijkingen en keuzes kunnen maken en waar nodig kunnen bijsturen? Niet alleen professionals, ook burgers, organisaties en zorgverzekeraars zullen dit leertraject moeten doorlopen, bij voorkeur in gezamenlijkheid.”

Bundeling van expertise
“Binnen de Datawerkgroep hebben we een mooie bundeling van expertise en ervaringen rondom zorg, datamanagement en gebruik van systemen. Mijn achtergrond ligt in de gezondheidszorg, zowel binnen de eerste als tweede lijn. Als fysiotherapeut ben ik begonnen, waarna ik de opleiding Gezondheidswetenschappen volgde. Vervolgens werkte ik in verschillende organisaties op functies met steeds meer aandacht voor informatiemanagement. In de brugfunctie tussen zorg en ICT zijn verschillende dossiers, zoals diabetes en COPD, mijn bureau gepasseerd. Ook hier lag de focus op voortdurend met en van elkaar leren en zoeken naar best passende oplossingen.

Voor een toekomstbestendige aanpak is in mijn ogen een landelijke visie nodig. Maar zo’n traject is een te lange adem. Binnen Samendraads hebben we regionaal een flinke achterban. Mijn ambitie is om van daaruit samen naar antwoorden te zoeken om vervolgens op te schalen.”

Triple Aim bestaat uit drie doelen die we nastreven:

  • Het verbeteren van de gezondheid van inwoners.
  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg.
  • Het verlagen van de kosten.