- 27 May 2021 -

 

Oogzorg beter in beeld

 

Zinvolle oogzorg in onze regio wordt steeds
beter zichtbaar, dankzij de inzet van het projectteam en de soepele samenwerking tussen oogartsen, huisartsen en Oogzorgpunt.

 

Vanaf de start in november 2020 zijn al ruim 1.750 verwijzingen naar Oogzorgpunt gedaan. Om de huisarts te bedanken voor de prettige samenwerking in dit project stuurde Samendraads een kaartje. Daarmee sprak Inge van den Borne namens haar projectgroep haar waardering uit voor de resultaten.

Daarnaast hield Samendraads een kleine enquête over de kwaliteit van de recent gehouden online scholing. Met resultaten waar we trots op mogen zijn:

  • Interactieve casuïstiekbespreking door oogarts was zeer nuttig
  • Goede online informatieoverdracht
  • Oogheelkundige kennis opgefrist
  • Praktische en bruikbare tips
  • Heldere richtlijn voor verwijzing

Tenslotte kreeg het project een gemiddelde waardering van 7.8 voor deze nieuwe verwijsmogelijkheid voor oogzorg in de eerstelijn.