- 22 July 2021 -

Optometrie in de eerstelijn: honderd procent op schema

Het Samendraads project Optometrie in de eerstelijn is tussentijds geëvalueerd en laat mooie rapportcijfers zien. Over de hele linie voldoen de resultaten aan de gemaakte afspraken. Belangrijk feit is dat de wachtlijst voor Oogzorg ETZ afneemt. Een sluitende analyse is niet te maken, ook deze cijfers zijn wat vertekend vanwege covid-19.

Op dit moment is nog geen verandering te zien in de casemix zorgproducten, daarvoor loopt het project nog te kort. Deze effecten worden in de tweede helft van 2021 verwacht. We houden je op de hoogte.

 

Oogarts: ‘Mooie aanvulling op oogheelkundige zorg in regio Tilburg’

Huisarts: ‘Een lang gekoesterde wens is uitgekomen. Een goede relatie tussen
huisarts en optometrist is noodzakelijk om eenvoudige oogzorg in de
eerstelijn te houden. Daar zijn we allemaal mee geholpen.’

 

image

Monitor #3 - Optometrie in de eerstelijn

De volledige Monitor is online in te zien

Wil je gebruik gaan maken van de verwijsmogelijkheid naar Oogzorgpunt maar weet je niet hoe? Bel of mail met Inge van den Borne, telefoon 06 4075 8299.

inge.van.den.borne@primacura.nl