- 09 December 2021 -

Scale up Samendraads

Begin oktober kwam een groep van 30 mensen samen, allemaal direct betrokkenen bij de acitviteiten en projecten van Samendraads. Onder leiding van Rudolf Keyzer maakte we kennis met twee interessante thema’s. Prof. dr. Joris Knoben (Radboud Universiteit) ging in op het samenwerken in een functionele netwerkorganisatie. Met de centrale vraag: hoe geef je die samenwerking vorm?

Deel twee was ook buitengewoon interessant. Deep Democracy werd ingezet om gedragspatronen te herkennen en te begrijpen wat je met dat inzicht kunt doen.

image

In dit a-viertje een korte samenvatting van de zaken die daarmee boven water kwamen. Daar gaan we mee aan de slag. Samendraads bestaat inmiddels vijf jaar. De start-up fase is voorbij, er is werk aan de winkel om de volgende fase (scale up) goed vorm te geven.

Open het factsheet