- 02 April 2021 -

Patiëntenzorg kan altijd beter en veiliger. Eén van de manieren om dat te bereiken is het melden van (bijna-)incidenten. Door de meldingen samen te analyseren en er van te leren kunnen ze in de toekomst worden voorkomen.

Huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, specialisten, verloskundigen en ambulancemedewerkers kunnen vanaf 6 april incidenten melden die niet binnen de eigen organisatie plaatsvonden. Zorgverleners maken hierbij gebruik van een digitaal meldsysteem TIM, dat staat voor Transmuraal Incidenten Melden. “De zorg aan de patiënt stopt immers niet bij de voordeur van de eigen praktijk of de draaideur van het ziekenhuis. Zorgverleners werken steeds meer samen met andere zorginstellingen. In deze zorg voor patiënten in de keten kan weleens wat misgaan. Om daar lering uit te trekken, kunnen zorgverleners nu incidenten of bijna-incidenten melden”, vertelt projectleider Sander Nikkessen.

Bespreekbaar


TIM maakt incidenten of bijna-incidenten makkelijker bespreekbaar. Iedere zorgprofessional uit de eerste of tweede lijn kan via TIM een zorgincident melden. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, administratie, medicatie of overdracht. Een melding kan zowel patiëntgebonden als niet-patiëntgebonden zijn. “Denk bijvoorbeeld aan een onvolledige overdracht of verwijzing van een patiënt van de ene naar de andere zorginstelling. Of een huisarts die een fout ziet in het medicatieoverzicht van een patiënt die in het ziekenhuis opgenomen is geweest”, licht Nikkessen toe.


Zorginstellingen

In Midden-Brabant starten de volgende zorginstellingen met TIM: RAV Brabant Midden-West-Noord, ETZ, (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant, Apothekersvereniging Midden- en West-Brabant (AMWB) en Fam, het centrum voor geboorte en geneeskundige zorg in het ETZ (eerstelijns verloskunde).

image

De partners van TIM

Deze samenwerking is mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.
Vanuit Zorgbelang Brabant worden de patiëntenbelangen behartigd.