- 13 July 2022 -

Vier van de vijf ‘DAC-patiënten’ blijft in de eerstelijn

Eind 2020 startte Samendraads het project Digitaal Advies Consult, dat algauw de roepnaam DAC meekreeg. De online consultatie tool biedt de meer dan 200 huisartsen in Midden-Brabant de mogelijkheid om advies in te winnen bij een specialist in het ETZ. Veilig en met een reactietijd van maximaal vijf dagen. De pilot startte met Cardiologie, maar vanwege het succes dat direct zichtbaar was, werden meer specialismes in rap tempo toegevoegd.

Leonie Tromp, medisch directeur van PrimaCura, ziet DAC als een goed middel om patiënten uit de tweede lijn te houden. “Het is een laagdrempelige mogelijkheid om advies te vragen. Het doel is patiëntvriendelijkheid, zodat de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft. Dat bespaart tijd en kosten en bovendien neemt hierdoor de druk op de poli’s af. Kortom: een effectieve substitutievorm.”

De cijfers zijn mooi. De doelstelling om 70% van de patiënten waarvoor DAC werd ingezet bij de huisarts te houden, is ruim gehaald. Twee maanden na een online consult bleek voor 79% van de patiënten geen verwijzing nodig. Dat levert een fraai cijfer op: vier van de vijf patiënten bleef in de eerste lijn.

Wat zien betrokkenen als grootste pluspunten?

Een uitgebreide enquête onder huisartsen en specialisten bracht de voordelen in beeld “Vraag en antwoord staan op schrift en deze worden vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt. Bovendien kunnen we zelf het moment kiezen om de vraag te beantwoorden. Dit is minder verstorend en resulteert inhoudelijk in een meer weloverwogen antwoord.” Een huisarts vult aan: “Ik kan de vraag goed formuleren en documenten meesturen. De specialist heeft dan de tijd om ernaar te kijken, met alle relevante informatie bij de hand. Bij een telefonisch consult wordt sneller besloten om de patiënt in te sturen. De informatie-overdracht is lastiger en onder tijdsdruk worden dan andere keuzes gemaakt. Wij zien een echte meerwaarde. DAC zorgt ervoor dat waar mogelijk patiënten bij ons blijven.”

“Bovendien is het prettig dat DAC via ZorgDomein loopt. Je hoeft niet in te loggen op een apart systeem en de werkwijze is helder. Je hebt de vraag zo gesteld.” Nog een voordeel: zodra een antwoord binnen is, kan dit rustig gedeeld worden met de patiënt. “Er zijn altijd mensen die erg graag worden doorverwezen. Als je het advies van de specialist zwart op wit hebt, kan dat helpen om ze te overtuigen dat het echt niet nodig is.”

Perfect instrument voor onderbouwd advies

Reumatoloog Remco Luijten (een van de initiatiefnemers van DAC) vat het eerste jaar kernachtig samen: “We hebben veel geleerd. Welke vragen zijn geschikt en welke niet. Welke adviezen van de medische specialist zijn nodig om tot een bevredigend antwoord aan de huisarts te komen? We worden er steeds beter in.
DAC is laagdrempelig, zet het in waar nodig. Je kunt de opgedane kennis uit de verschillende casussen ook weer gebruiken voor een andere casus. Door het geven van de juiste adviezen kunnen zowel patiënt als huisarts verder in hun gezamenlijke benadering, analyse of behandeling van het probleem, zonder dat de patiënt daarvoor naar het ziekenhuis hoeft te komen. Hierdoor wordt het mogelijk om met dezelfde capaciteit de stijgende zorgvraag naar tweedelijns zorg toch te kunnen behappen.”

Huisarts Roland Rasenberg maakt vanaf het begin gebruik van het DAC en is er erg over te spreken. “Een perfect instrument voor niet-spoedeisende vragen, dat al veel eerder had mogen bestaan. Met het DAC heb ik de mogelijkheid om extra advies te vragen, zonder door te verwijzen. Dat werkt snel en effectief, binnen vijf werkdagen krijg ik een reactie.”

Toekomst

De verzekeraars zijn ook enthousiast. De businesscase was helder geformuleerd, de doelstellingen zijn gehaald. Hoewel de doelmatigheid (wordt DAC voor de juiste zaken ingezet) nog wat omhoog kan, is de potentie van DAC duidelijk zichtbaar gemaakt. VGZ en CZ gaan dan ook een vaste financieringsvorm onderzoeken. Zodra die stap gezet wordt kan DAC een blijvertje worden als prima functionerende communicatietool, een bewezen nuttige aanvulling op de bestaande consultmogelijkheden.

 

image

Resultaat

De uitkomsten van de eerste twaalf maanden, inclusief het resultaat 60 en 180 dagen na afname DAC zijn overzichtelijk samengebracht in de Samendraads Monitor #6

Download de Monitor

 

Het Digitaal Advies Consult en andere projecten komen tot stand onder de vlag van Samendraads, een samenwerkingsverband tussen PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant, ZorgBelang Brabant, ETZ en de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Samen werken ze aan de best mogelijke zorg voor alle inwoners in de regio Midden-Brabant, op het juiste moment en de juiste plek.