Ervaren samenwerking in kaart

- 20 February 2018 -

Vragenlijst over onderlinge samenwerking

In de laatste weken van februari ontvangen de medisch specialisten en huisartsen digitaal een vragenlijst over de onderlinge samenwerking. Met de antwoorden krijgen we (meer) inzicht welke verbeteringen gewenst zijn.

Wat gaat goed en wat kan beter? Met het oprichten van Samendraads hebben de Regionale Coöperatie Huisartsen (RCH) Midden-Brabant en ETZ de ambitie omarmd om de komende jaren in te zetten op verbetering van onderlinge samenwerking.