- 16 January 2022 -

We gaan verder met ontschotten


De zorgnetwerkorganisatie Samendraads bestaat alweer vijf jaar. ‘En gaat met volle kracht door met gezamenlijk over de lijnen heen de zorg te optimaliseren’, zijn de enthousiaste woorden van programmamanager Suzan Knikkink.

Nadat ze begin oktober met vrijwel alle samenwerkende partners binnen Samendraads een heidag in Klooster Nieuwkerk heeft doorgebracht is Suzan er van overtuigd dat het netwerk Samendraads in staat blijkt de complexe regelgeving bijvoorbeeld op het gebied van financiering van zorg het hoofd te bieden. Knikkink: “Opnieuw werd mij duidelijk dat iedereen in Midden-Brabant er werkelijk voor wil gaan, bereid is een extra stap te zetten en daarmee waardevol bijdraagt aan de intensivering van samenwerking over de lijnen heen. In de ideale wereld spreken we niet van schotten tussen de eerste en tweede lijn”.

Enthousiast
Het ETZ, PrimaCura, de huisartsenorganisatie, ZorgBelang (patiënten belangenvereniging) en zorgverzekeraars CZ en VGZ zijn vijf jaar geleden gedreven en ambitieus met hun gezamenlijke ideaal begonnen; alleen samen komen we verder. Inmiddels is het initiatief door alle deelnemers omarmd, meent Knikkink. “Zelfs in de afgelopen uiterst hectische periode, met Covid, capaciteitsproblemen en oplopende hoge werkdruk zijn de mensen die Samendraads maken enthousiast mee blijven doen.”
“Samendraads is een lerende organisatie”, omschreef Knikkink de netwerkorganisatie al eens. “Daarom wilden we op een mooi tijdstip eens op een rij zetten waar we staan in de ontwikkeling. Wat hebben we de afgelopen periode bereikt en waar willen we samen naar toe.” Eigenlijk had die bijeenkomst al anderhalf jaar geleden zullen plaatsvinden. “We wilden elkaar echter heel graag fysiek ontmoeten, niet digitaal. Daarom hebben we het uitgesteld.”

Heidag
Midden in de mooie bossen tussen Goirle en Poppel, in het klooster van Nieuwkerk, kwamen zo begin oktober 2021 een kleine dertig deelnemers bijeen. Knikkink: “Huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, managers, vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars, projectleiders, communicatie, financieel management: een mooie complementaire groep”.
Het programma van de heidag was met name bedoeld om de intermenselijke contacten te verstevigen. “Daarnaast ging het er ons om boven water te krijgen wat er leeft. Zijn er zaken die niet worden uitgesproken, dringt bij ons ook het geluid van de minderheid door?” Volgens Knikkink heeft de netwerkorganisatie zoveel potentie, en inmiddels bij alle deelnemende partners een dermate groot draagvlak. “Dat we werkelijk kunnen werken aan het wegnemen van de schotten tussen de eerste en tweede lijn. Waar echter nog veel te winnen valt is het draagvlak bij de zorgverleners en bekendheid van Samendraads. Ook hier hebben we uitgebreid bij stilgestaan tijdens de heidag, hoe kunnen we daar samen vorm aan geven. De communicatiemedewerkers van het ETZ en PrimaCura geven hierbij professionele begeleiding.”

Resultaten
Wij gaan vol voor de doorontwikkeling van het idee dat de juiste zorg moet worden aangeboden op de juiste en meest vanzelfsprekende plaats. Daar waar de patiënt het beste wordt geholpen.”
Het motto van Samendraads luidt immers niet voor niets: ‘De best mogelijke zorg, op het juiste moment, de juiste plek.’ Via Samendraads zijn inmiddels zichtbare resultaten geboekt. TIM en het Digitaal Advies Consult draaien, Oogzorg wordt vaker bij de huisarts aangeboden, het project Hartfalen, Fractuurpreventie en Advanced Careplanning kwamen tot stand.
Knikkink: Het laten zakken van de financiële schotten tussen de eerste en tweedelijn zou enorm dienend zijn om samenwerking te intensiveren en zorg te optimaliseren. Mooie uitkomst van de heidag is dan ook dat de bestuurders van zowel ETZ, PrimaCura, CZ en VGZ meerdere vervolgsessies samen aangaan om oplossingen te bedenken voor de complexiteiten waar we mee te maken hebben. Uiteraard worden alle aanwezigen van de heidag hierover goed geïnformeerd en zal er gelegenheid zijn om mee te denken de komende tijd, Samen zijn we slimmer! Tijdens onze heidag zag ik ook bij de zorgverzekeraars een enorme wil om verandering te bewerkstelligen, dat geeft vertrouwen”. En met zoveel enthousiasme om zich heen gaan stoppen met deze ‘tijdelijke klus, zoals eerder nog het voornemen was? Suzan Knikkink lacht: “Ik heb gezegd dat ik nog een paar jaar blijf”.

Zie een overzicht van de reeds in praktijk gebrachte projecten en de op stapel staande op de site van Samendraads

Volledige artikel in Buitenpost, januari 2022