- 29 April 2021 -

 

DAC maakt een voortvarende start

Het Samendraads project Digitaal Advies Consult heeft vanaf november 2020 een vliegende start gemaakt. Met 166 deelnemende huisartsen en 18 aangesloten specialismes (per februari 2021) zijn de projectdoelstellingen ruimschoots gehaald. Hierbij presenteert Samendraads de eerste Monitor, met een beknopt overzicht van de resultaten en de uitkomst van de onder huisartsen en specialisten gehouden enquêtes.

DAC vindt verder haar weg in de eerste en tweede lijn

Het projectteam is trots op de eerste resultaten en op het feit dat vanuit andere regio’s meegekeken wordt. Doelstellingen voor de implementatieperiode zijn gehaald. DAC wordt door huisartsen als aanvullende tool op het eigen consult gewaardeerd. Specialisten verlenen hun medewerking en zoeken naar mogelijkheden om DAC in hun bedrijfsvoering in te passen.

Maar we zijn er nog niet. Uit de gehouden enquête kwamen van zowel huisartsen als specialisten verbeterpunten naar voren waarmee de projectgroep aan de slag is gegaan.

Het gemiddelde aantal DAC’s per huisarts/per maand moet verder omhoog. Er zal daarom meer naamsbekendheid komen en bovendien zal DAC voorlopig structureel onder de aandacht gebracht worden.

Samendraads Monitor

Nieuw in de Samendraads communicatie naar partners, stakeholders en betrokkenen is de Monitor, waarvan hier het eerste exemplaar gepresenteerd wordt. Het idee daarachter is dat we elkaar vaker, maar kort en bondig, informeren over lopende projecten. Voortgang, resultaten, data en prestatiecijfers, ontwikkelingen en evaluaties zullen daarin voor het voetlicht gebracht worden. Zodat we op de hoogte zijn, successen gezien worden en we allemaal betrokken blijven om het behoud van doelmatige en duurzame zorg in Midden-Brabant te realiseren.

Tips en suggesties zijn van harte welkom.