- 23 July 2021 -

Ruimschoots op koers maar nog niet klaar

In het zorgprogramma Chronisch Hartfalen wordt steeds efficiënter samengewerkt om patiënten met stabiel hartfalen beter te helpen. Huisartsen en cardiologen hebben hiervoor transmurale afspraken gemaakt. De indicatoren die hiervoor zijn vastgesteld geven een helder beeld van de stand van zaken vandaag (juni 2021).

De teller staat op 85% deelnemende huisartsen in de regio Midden Brabant. Bij dit percentage hoort een populatie van totaal 249.986 patiënten, alle genoemde cijfers zijn gerelateerd aan deze omvang. Eind 2022 zal dat percentage volgens afspraak 95% zijn. Projectleider Moniek Gordijn gaat in gesprek om te achterhalen hoe nog meer huisartsen warm kunnen lopen voor dit zorgprogramma.

“Doorlopende deskundigheidsbevordering is belangrijkste instrument voor succes van zorgprogramma”

image

Monitor #2 - Chronisch hartfalen in de eerstelijn

De volledige Monitor is online in te zien

Wil je meer weten over het programma of deelname? Bel of mail met Moniek Gordijn van PrimaCura, telefoon 06 – 4675 1477.

moniek.verberk@primacura.nl