- 08 July 2021 -

TIM: held op de VIM-week

PrimaCura besteedt jaarlijks aandacht aan het thema Veilig Incident Melden (VIM). Dit jaar mocht ‘onze’ Tim de hoofdrol spelen. TIM is een project dat Transmuraal Incident Melden mogelijk maakt in de keten rondom patiëntzorg.

In een mailing ontvingen alle betrokkenen een korte uitleg, een aantal interessante documenten en Tim als een heuse bureau pop-up. Deze wordt de komende maanden ook in een kartonnen versie uitgereikt. Daarmee hoopt Samendraads dat de aandacht voor project TIM onder de aandacht blijft.

Iedere zorgprofessional uit de eerste of tweede lijn, van een huisartsenpraktijk, betrokken ketenpartners, ziekenhuis, verloskundige, apotheek, RAV en Huisartsen Spoedpost in Midden-Brabant, kan een incident of bijna-incident melden dat niet binnen de eigen organisatie of praktijk plaatsvindt.

Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, administratie, medicatie of overdracht. Een melding kan zowel patiëntgebonden als niet-patiëntgebonden zijn.

Het project behelst de uitrol van een digitaal, online meldformulier, de opvolging en een eventueel verbetertraject naar aanleiding van de melding. TIM is op 6 april 2021 live gegaan.

image

Samendraads Monitor over TIM

Download de PDF:
Monitor #4 over Transmuraal Incident Melden (TIM)

De Samendraads Monitor is een periodieke terugkoppeling en datapresentatie van Samendraads projecten.

image

Tim op je bureau

Je kunt Tim uitprinten, uitknipppen en omvouwen. Geef hem een plekje op je bureau.
De QR code op de zijkant geeft direct toegang tot het TIM-meldformulier.

PDF bestand van Tim downloaden

image

Artikel TIM in Buitenpost

In juli verscheen een artikel over TIM in Buitenpost, het relatieblad van ETZ aan huisartsen in de regio.

Download het artikel