Samendraads is samenspel

tussen medisch specialisten en

huisartsen

Medisch specialisten en huisartsen zijn naast vakgenoten en verwijzers steeds vaker ook samenwerkingspartners in de zorg rond de patiënt. In verschillende vormen en op talloze plekken werken zij nauwer samen dan ooit tevoren.

Samendraads faciliteert duurzame regionale samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten om bepaalde vormen van zorg of zorgprocessen zo optimaal mogelijk vorm te geven, en daarmee patiënten op de juiste plaats en op het juiste moment te behandelen en begeleiden.

Effectieve en succesvolle verschuiving van zorg komt lokaal tot stand op basis van initiatieven vanuit de eerste- en tweedelijns beroepsbeoefenaren zelf.

Daarmee is Samendraads een van de antwoorden op de steeds veranderende zorgvraag en de druk op de houdbaarheid van het stelsel.

Om de toenemende vraag naar (complexe) zorg, de invloed van medische technologie en het beheersen van kosten het hoofd te bieden wordt de ‘Quadruple Aim’ gedachte omarmd. Binnen Samendraads wordt die omschreven als:

‘Het uitganspunt van de samenwerking is erop gericht dat we de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg ook op langere termijn kunnen waarborgen. ‘

Dat doet Samendraads door:

  1. Verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiëntpopulatie
  2. Verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg (patiënttevredenheid)
  3. Verlagen van de kosten (per capita)
  4. Tevredenheid van zorgmedewerkers optimaliseren

Samenwerkingspartners

logos
logos
logos
logos