Samen werken aan

toekomstbestendige gezondheidszorg

in Midden-Brabant

image

Verschuiven van zorg begint bij samenwerking. Heb je ideeën? pak dan samen met ons de draad op!

Wij geloven dat de samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen (nog) beter kan. Bekijk hier hoe we samen bouwen aan een gezonde samenleving in Midden-Brabant.

De pijlers van Samendraads:

  • We verbeteren samenwerking tussen de verschillende domeinen binnen de gezondheidszorg. Met als resultaten: hogere patiënttevredenheid, kwaliteit van zorg en de tevredenheid met het eigen werk.
  • De patiënt is zich meer bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid voor ziekte en gezondheid.
  • We voorkomen verspilling en realiseren een afbuiging in de stijging van de zorgkosten door verbetering van samenwerking tussen generalistische en specialistische zorg.

Samenwerkingspartners

logos
logos
logos
logos
logos