Start van een Triple Aim gedreven samenwerking

Publicaties

04-04-2017

Samendraads: samen sturen op resultaat

Mede door de vergrijzing zal het aantal fracturen de komende jaren aanzienlijk toenemen. Fractuurpreventie is het eerste zorgprogramma dat onder Samendraads wordt uitgerold. Het is gericht op de preventie van secundaire fracturen.