Publicaties

18-12-2017

‘Het is goed zo’ – De kracht van praten en luisteren

“Mijn patiënten gaan kopje onder in het meer dat preventie heet.” Ik neem deel aan de workshop ‘Krantenkoppen’ tijdens een heimiddag van Samendraads. Huub Maas, klinisch geriater in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is aan het woord. We zijn verrast door zijn uitspraak en vragen hem naar een voorbeeld.

13-11-2017

Ontzorgen van professionals door inzicht

René van Riel, informatiemanager bij RCH Midden-Brabant, neemt deel aan de net opgerichte Datawerkgroep van Samendraads. Een nieuwe werkgroep waarin alle partijen van Samendraads zijn vertegenwoordigd.

26-06-2017

€ 75 miljoen beschikbaar voor substitutieafspraken

Voor substitutie die bestaat uit het verplaatsen van zorg van het ziekenhuis naar de eerste lijn, zijn nieuwe afspraken gemaakt om de beweging te simuleren. Tot aan 2017 werden budgettaire kaders achteraf aangepast voor substitutie. Om een impuls te geven aan substitutie is nu afgesproken vooraf budgettaire ruimte te maken.

26-06-2017

Medisch specialisten en huisartsen kiezen voor intensievere samenwerking

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Zorggroep RCH Midden-Brabant, Zorgbelang en zorgverzekeraars CZ en VGZ werken nauw samen binnen het nieuwe gezondheidsprogramma Samendraads.

15-05-2017

Handreiking “substitutie van zorg” voor duurzame lokale samenwerking

De handreiking “Substitutie van zorg” is gericht op ‘het tot stand brengen van duurzame lokale samenwerking, via bij voorkeur door huisartsen en medisch specialisten zelf geïnitieerde zorginhoudelijke initiatieven.

04-04-2017

Samendraads: samen sturen op resultaat

Mede door de vergrijzing zal het aantal fracturen de komende jaren aanzienlijk toenemen. Fractuurpreventie is het eerste zorgprogramma dat onder Samendraads wordt uitgerold. Het is gericht op de preventie van secundaire fracturen.