Publicaties

11-02-2021

Optometrie in de eerstelijn bewijst zich in de praktijk

Het Samendraads-project Optometrie in de eerstelijn behelst een andere organisatie van de oogzorg. Huisarts Olaf Romijn is inmiddels gestart en heeft nuttige ervaring opgedaan.

02-02-2021

Digitaal Advies Consult blijkt een perfect instrument

Dat zijn de woorden die huisarts Roland Rasenberg gebruikt als hem gevraagd wordt naar zijn ervaring met het Digitaal Advies Consult (DAC). Deze nieuwe tool biedt de meer dan 200 huisartsen in de regio de mogelijkheid om advies in te winnen bij een specialist in het ziekenhuis. Veilig en met een reactietijd binnen vijf dagen.

27-01-2021

Innovatieve projecten om de samenwerking te versterken

Onder de naam Samendraads introduceren het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, PrimaCura, zorgverzekeraars CZ en VGZ en Zorgbelang innovatieve projecten om de samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen te versterken.

18-07-2020

Andere koers nodig voor juiste zorg op juiste plek

De Nederlandse zorg moet een andere koers varen om de zorg en de locatie waar deze wordt verleend beter af te stemmen op de patiënt. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Juiste zorg op de juiste plek’ van KPMG Health. 

30-05-2020

Factuurpreventie volgens Esther Donga

Dr. Esther Donga is sinds 2013 werkzaam als internist-endocrinoloog in het ETZ. Haar interesse in botten is ontstaan tijdens haar opleiding in het Leids UMC. Ze is betrokken bij het zorgprogramma fractuurpreventie van Samendraads, dat erop gericht is om meer patiënten te screenen en op te volgen binnen de osteoporosezorg.

09-07-2019

Hoe is nu de samenwerking?

Binnen Samendraads vroegen we 372 medisch specialisten van het ETZ en 225 huisartsen van Zorggroep RCH via een digitale vragenlijst naar hun mening over de onderlinge samenwerking en communicatie.

16-04-2018

Scholing Fractuurpreventie geeft verrassend vervolg

De eerste scholing van het project Fractuurpreventie is een feit. Zo’n dertien huisartsen en POH’ers deden samen de aftrap op 22 februari. Tijdens de training verbeteren zij hun eigen kennis over de mogelijkheden van fractuurpreventie en osteoporose behandeling.

18-03-2018

Heb je ideeën? pak dan samen met ons de draad op!

Wij zijn geïnteresseerd in jouw ideeën!  Goede ideeën werken we graag samen met je uit.  Zodat we samen bouwen aan een gezonde samenleving in Midden-Brabant.

20-02-2018

Vragenlijst over onderlinge samenwerking

In de laatste weken van februari ontvangen de medisch specialisten en huisartsen digitaal een vragenlijst over de onderlinge samenwerking. Met de antwoorden krijgen we (meer) inzicht welke verbeteringen gewenst zijn.